aspudden.hittalagenhet-stockholm.se: Lägenhet i Blommensbergsvägen

Lägenhet i Blommensbergsvägen

Blommenbergsvägen sträcker sig från Lövholmsvägen i norr till Hägerstensvägen i söder. Vägen är cirka 1500 meter lång och korsar bland annat den högt trafikerade Essingeleden. Blommensbergsvägen har fått sitt namn efter krogen Blommens berg som drevs av Johan Eric och Gustav Blom. I anslutning till Blommenbergsvägen ligger insjön Trekanten. Trots sitt namn är sjön snarare långsträckt. Aktiviteter som kan utföras i anslutning till sjön är band annat promenader längs Hälsans Stig, fiske och skridskor på under vintertid.

Icon CO2 neutral website English transparent.png